Upravit stránku

Paprsky X ve službách firmy FV Plast

V souvislosti se stále rostoucími nároky na kvalitu produktů začala firma FV Plast, a.s. v letošním roce instalovat do svých výrobních linek nekontaktní měřicí zařízení.

V souvislosti se stále rostoucími nároky na kvalitu produktů začala firma FV Plast, a.s. v letošním roce instalovat do svých výrobních linek nekontaktní měřicí zařízení. Pracují na principu prosvětlení měřeného předmětu zářením určité vlnové délky a následným vyhodnocením podílu absorbovaného, odraženého nebo prošlého záření. Naměřená data poté počítač zobrazí jako rozměry sledovaného produktu.

Hlavní výhodou je možnost sledovat měřený objekt bez nutnosti kontaktu s ním a zejména pak velmi vysoká četnost měření. Tento fakt je zásadním přínosem pro oblast kontinuálních výrob, mezi které patří i vytlačování plastových trubek. Sledování parametrů produktu není limitováno nutností odebírat vzorek, a probíhá tak v podstatě nepřetržitě

Pro měření trubek jsou nejčastěji používány systémy pracující na principu ultrazvukovém nebo laserovém. V posledních letech se pak stále častěji objevují i zařízení pracující s rentgenovým zářením (paprsky X). Rentgeny našly své uplatnění mimo medicínu také při sledování kvality produktů v celé řadě strojírenských oborů, z nichž jedním je výroba kabelů. Zde jsou tyto přístroje používány pro kontrolu vodičů a opláštění. A právě z kabelářského průmyslu přešlo používání rentgenu i do oblasti vytlačování plastových trubek.

Velkou výhodu rentgenu oproti jiným systémům představuje možnost sledovat trubky vyrobené z široké škály materiálů a zejména pak možnost sledovat jednotlivé vrstvy ve vícevrstvých trubkách – typicky možnost „vidět“ hliníkovou fólii v trubkách typu STABI nebo vnitřní vrstvu polypropylenu plněného skelným vláknem v trubkách FV Plast FASER – kdy je možno sledovat vnější průměr trubky i tloušťky jednotlivých vrstev. Rentgenové zařízení rovněž není potřeba před použitím kalibrovat

U jiných systémů je použití limitováno pouze na některé materiály, popř. možností měřit pouze průměr apod. Zařízení pracující s paprsky X je náročné na počáteční investice, ale je výborným nástrojem z hlediska rostoucích nároků na kvalitu výrobků.

Provedení zařízení i zdrojů rentgenového záření je samozřejmě takové, aby nedocházelo k ohrožení obsluhy ani měřeného objektu. Ve společnosti FV Plast je v současné době pomocí rentgenu sledována produkce trubek FV Plast FASER.

Na základě dosavadních zkušeností bude společnost FV Plast pokračovat v instalaci zařízení na všech linkách pro výrobu vícevrstvých trubek.  

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti