Upravit stránku

Ochrana oznamovatelů

Osoba přijímající oznámení (dále jen „Příslušná osoba“):

 

Mgr. Bc. Jakub Sobocik

Oznamovatel může učinit oznámení především prostřednictvím Nástroje pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti, dostupným na adrese https://www.nntb.cz/c/vpxifvop a pod QR kódem:

Společnost FV – Plast, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Příslušná osoba přijme také oznámení učiněné telefonicky na tel. +420 771 258 298, doručením na adresu pro doručování Alcadrain s.r.o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav v zalepené obálce adresované Mgr. Bc. Jakubu Sobocikovi a označené „důvěrné - neotvírat“ nebo ústně v administrativní budově společnosti Alcadrain s.r.o. na adrese Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká Příslušné osoby Mgr. Bc. Jakuba Sobocika či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonává Mgr. Bc. Jan Palán, a to ústně v administrativní budově společnosti Alcadrain s.r.o. na adrese Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav, případně také písemně formou odeslání dopisu na adresu Alcadrain s.r.o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav v zalepené obálce k rukám Mgr. Bc. Jana Palána a označené označením „důvěrné - neotvírat“; v takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.

Oznámení lze učinit také prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů:

Směrnice SM-214-1500 O řešení oznámení Společnosti je k dispozici na https://www.fv-plast.cz/ochrana-oznamovatelu, případně na personálním oddělení FV – Plast, a.s.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti.