Upravit stránku

Novinky v produkci FV Plast - od PP-R k PP-RCT

Společnost FV Plast, a.s. zpracovává polypropylény a polyetylény již 24 let převážně na trubky a tvarovky určené pro rozvody teplé a studené vody, teplovodního vytápění a chladící a klimatizační okruhy. Nový materiál – PP-RCT vnáší zcela novou kvalitu do výrobků, určených pro tuto oblast použití a posunuje teplotní i tlakové hranice o značný kus dále.

Firma FV Plast byla jednou z prvních na území střední Evropy, která začala počátkem 90. let zpracovávat pro výrobu tlakových trubek pro rozvody teplé, studené vody a vytápění tehdy nový materiál – PP-R. Zkratka PPR je složena z anglických slov Polypropylene Random Copolymer jež označují vlastnost krystalické mřížky polymeru. Materiál to byl na tehdejší dobu vskutku revoluční. Tak, jak rostly technické nároky projektantů pro výstavbu vnitřního vodovodu a topných soustav, zdokonalovaly se i jednotlivé komponenty systému, které však začínaly narážet na hranici fyzikální vlastnosti použitého materiálu. Světoví dodavatelé proto usilovně hledali možnosti vylepšení krystalické struktury polymeru polypropylénu. Novým produktem je PP-RCT (zkratka je tvořena anglickými termíny Polypropylene Random Cristallinity Temperature).

Vše je ve struktuře

Nový typ polypropylénu PP-RCT se vyznačuje optimalizovanou hexagonální krystalickou mřížkou, označovanou též jako beta krystalizace. Na obr. 1, kde je porovnán mikroskopický snímek krystalické struktury PP-R (a- krystalizace) a PP-RCT (b-krystalizace), je jasně vidět jemnozrnná struktura PP-RCT. Ta má vliv na výrazné zvýšení teplotní a tlakové odolnosti nového materiálu.

PP-RCT – polypropylén budoucnosti

Nový materiál se ve svých tlakových a teplotních odolnostech téměř vyrovná síťovaným polyetylénům PEX, nebo polybutenu PB. Tato data lze odečíst z životnostních křivek, které jsou uvedeny na obr. 2. Zde najdeme porovnání křivek materiálu PP-R a PP-RCT. Zatímco křivky PP-R jsou při vyšších testovacích teplotách výrazně lomené, křivky PP-RCT vykazují lineární průběh

Obr. 2 Životnostní křivky PP-R a PP-RCT

Obr. 3 Životnostní křivky PE-Xa

Pokud bychom použili pro klasifikaci nového PP-RCT metodu MRS, běžně používanou pro hodnocení polyetylénu při 20°C, bude původní PP-R odpovídat označení PP-R 80 a nový PP-RCT přibližně PP-R 120. Vzpomeneme-li si, co před lety znamenalo zavedení vysokohustotního polyetylénu HDPE 100 do výroby potrubí pro inženýrské sítě, je směr dalšího vývoje instalačních systémů z polypropylénu zcela zřetelný. Nový materiál PP-RCT postupně zaváděný společností FV Plast do výroby zcela nových nebo inovovaných výrobků si zachovává všechny dosavadní kladné vlastnosti, jako je snadná svařitelnost, pružnost, hygienická nezávadnost, nebo mechanická odolnost, a přidává k nim vynikající teplotní a tlakovou odolnost, zvýšenou životnost a zvětšený průtočný profil.

FV PP-RCT STABIOXY – nová trubka – nová surovina

Novinkou roku 2014 v sortimentu polypropylénových systémů, dodávaných společností FV Plast, a.s. je trubka FV PP-RCT STABIOXY. Jak z názvu vyplývá, jde o vícevrstvou trubku vyrobenou z nového typu polypropylénu PP-RCT. Stěna trubky je složena z pěti vrstev, z nichž jednu tvoří neperforovaná hliníková fólie, zajišťující 100% kyslíkovou bariéru, dále dvě vrstvy polymerního adheziva a dva druhy polypropylénu viz obr. 3. Tato konstrukce propůjčuje nové trubce následující jedinečné vlastnosti:

  •  Vysokou tlakovou odolnost zejména při vysokých teplotách
  •  Maximální teplotu užití 90°C
  •  O 20% větší průtočný profil*
  •  Kyslíkovou bariéru převyšující vlastnostmi požadavek DIN 4726
  •  3x nižší délkovou teplotní roztažnost*

*) ve srovnání s běžnými trubkami PPR

Výše uvedené vlastnosti předurčují novou trubku FV PP-RCT STABIOXY pro využití ve vysokoteplotních topných okruzích pro napájení radiátorů, v nízkoteplotních okruzích, zásobujících rozdělovače podlahového, stěnového nebo stropního vytápění. Při vývoji byl brán zřetel i na použití v klimatizační technice. Proto lze FV PP-RCT STABIOXY využít i pro napájení plošného stropního chlazení, fancoilů či centrálních výměníků vzduchotechniky.

Nový druh materiálu PP-RCT bude postupně zaváděn do dalších produktů řady polypropylenových systémů pro rozvody vody a topení uvnitř budov.

Obr. 4 Složení stěny trubky FV PP-RCT STABIOXY

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti.