Upravit stránku

Projekty v letech 2014 -2020

Projekty s finanční podporou Evropské Unie v programovacím období let 2014 - 2020

Program

Výzva

ev.číslo projektu

název

Náplň projektu a cíle

OP PIK

Marketing – Výzva I

CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0004363

Účast společnosti FV Plast, a.s. na veletrzích v zahraničí 2016

Cílem projektu je posílení růstových motivací žadatele, jeho schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy v zahraničí, územně i produktově do nich vstupovat a udržet se na nich. Cílem je exportní expanze žadatele v souvislosti s uvedením na trh nových inovovaných výrobků a sortimentních řad. Cíl v souladu s Programem výzvy je žadatel připraven realizovat individuální účastí na zahraničních prestižních výstavách a veletrzích.

OP PIK

Marketing – Výzva II

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008451

Účasti společnosti FV-Plast, a.s. na veletrzích v zahraničí 2017 - 2018

Cílem projektu je posílení růstových motivací žadatele, jeho schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy v zahraničí, územně i produktově do nich vstupovat a udržet se na nich. Cílem je exportní expanze žadatele v souvislosti s uvedením na trh nových inovovaných výrobků a sortimentních řad. V souladu s Programem výzvy je žadatel připraven realizovat individuální účastí na zahraničních prestižních výstavách a veletrzích

OP PIK

Marketing – Výzva III

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013620

Účasti společnosti FV-Plast, a.s. na veletrzích v zahraničí 2019 - 2020

Cílem projektu je posílení růstových motivací žadatele, jeho schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy v zahraničí, územně i produktově do nich vstupovat a udržet se na nich. Cílem je exportní expanze žadatele v souvislosti s uvedením na trh nových inovovaných výrobků a sortimentních řad. V souladu s Programem výzvy je žadatel připraven realizovat individuální účastí na zahraničních prestižních výstavách a veletrzích

OP PIK

Inovace – Výzva III

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009967

Inovace produktu a procesů výroby trubek FV - MULTIBUT5 pro systémy tepelné pohody budov

Hlavním cílem projektu v souladu s Výzvou je uvedení na trh prototypu vícevrstvé plastové trubky FV - MULTIBUT5 pro systémy plošného chlazení budov a průmyslových objektů a s tím související zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím využití unikátního know-how, vytvořeného  ve spolupráci s VaV sektorem, zvýšení efektivnosti procesů a zavedení inovovaných produktů na globální trh.