Upravit stránku

Montáž FV navařovacího sedla

Postup provedení dodatečné odbočky na potrubí PPR a PP-RCT pomocí FV navařovacího sedla

Popis a hlavní výhody: 

 • tvarovky pro vytvoření dodatečné odbočky na potrubí, nahrazení tvarovky T-kus redukovaný a redukcí, případně přechodek se závitem vnitřním a vnějším
 • vytvoření dodatečné odbočky vnějšího průměru D1 na potrubí s vnějším průměrem D
 • min.průměr potrubí D pro vytvoření dodatečné odbočky je 63 mm
 • min.průměr D1 vytvořené dodatečné odbočky je 25 mm
 • vytvoření dodatečné odbočky se závitem vnitřním nebo vnějším od 1/2"
 • ušetření času montáže a místa pro zredukování potrubí
 • správně provedený spoj odpovídá tlakové třídě PN20

Dodatečná odbočka - jednotlivé komponenty:


Vytvořená dodatečná odbočka:


Vytvořená dodatečná odbočka:


Dodatečná odbočka - pohled shora:


Tvarovky pro provedení dodatečné odbočky potrubí

Speciální vybavení pro provedení dodatečné odbočky potrubí

FV navařovací sedlo s kovovým závitem vnějším

Plochá (nožová) svářečka

FV navařovací sedlo s kovovým závitem vnitřním

Nástavec párový pro navařovací sedlo


FV navařovací sedlo

FV navařovací sedlo s kovovým závitem vnějším

FV navařovací sedlo s kovovým závitem vnějším

Postup provedení dodatečné odbočky potrubí

 1. Potrubí, do kterého plánujeme udělat dodatečnou odbočku, dobře upevníme a zajistíme si dostatečný prostor ve směru kolmo k trubce. viz.obr.1.
 2. Podle požadovaného průměru D1, dodatečné odbočky, vyvrtáme otvor do potrubí. 
 3. Otvor začistíme od otřepků po vrtání. viz.obr.3. Pokud bude dodatečná odbočka z trubky s hliníkem FV STABIOXY, u vyvrtaného otvoru provedeme srazení hrany. Očistíme a odmastíme tvarovku i otvor v trubce.
 4. Provedeme kontrolu navařovacího sedla a vyvrtaného otvoru. Ve studeném stavu nesmí být nasunutí tvarovky na nástavec svářečky a zasunutí nástavce svářečky do vyvrtaného otvoru možné.
 5. Nahřejeme plochou svářečku. Podle velikosti lze osadit na jednu svářečku najednou jeden až dva nástavce. Nástavce připevníme na svářečku tak, aby jsme při nahřívaní drželi svářečku v úhlu 90°vůči trubce. Navařovací sedlo nasuneme na nahřátou svářečku tak, aby na sebe navazovaly rysky na sedle a na nástavci. Druhý nástavec zasuneme do vyvrtaného otvoru. viz.obr.5. Při svařování platí principy polyfúzního svařování, viz.technický manuál odstavec 14, str. 15.
  Doba nahřívání u navařovacích sedel D 63 až D 90 mm je stejná jako u trubky D 32 mm tj. 8 s.
  Doba nahřívání u navařovacích sedel D 110 x 32 až D 110 x 40 mm je stejná jako u trubky D 40 mm tj. 12 s.
  Doba nahřívání u navařovacích sedel D 125 x 25 mm je stejná jako u trubky D 25 mm tj. 7 s.
  Doba nahřívání u navařovacích sedel D 125 x 50 a 125 x 63 mm je stejná jako u trubky D 63 mm tj. 24 s.
 6. Po uplynutí doby nahřívání sejmeme sedlo ze svářečky a nasuneme jej do nahřátého otvoru v trubce. Se sedlem nijak netočíme. Přesvědčíme se, že hrany sedla dosedly na nahřátý vnější okraj trubky a vytvořily návarek. Sedlo fixujeme cca 16 s.viz.obr.6. Necháme vychladnout. První napuštění vodou případně jiné namáhání tlakem je možné po uplynutí jedno hodiny od posledního svaru.

 

Obr.1
Obr.3
Obr.5
Obr.2
Obr.4
Obr.6

Základní podmínky záruky

Při montáži musí být dodrženy bezpečnostní předpisy obsažené v platných předpisech a normách.

Dodavatel poskytuje zákonnou záruku od data nákupu za následujících podmínek:

 1. Výrobek musí být použitý pro účel, pro který byl předurčen.
 2. Výrobek musí být správně skladovaný, ukládaný a manipulovaný.
 3. Montáž provádí kvalifikovaná osoba, podle obecných zásad, standardů a technického manuálu FV AQUA firmy FV - Plast, a.s..

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti