Upravit stránku

Montážní instrukce pro chlazení FV COMFORT

1. POUŽITÍ SYSTÉMU

Stropní chlazení/vytápění FV COMFORT je moderní energeticky úsporný systém plošného chlazení. Vyrábí se v několika konstrukčních provedeních, přizpůsobených pro různé stropní konstrukce.

1.1. SYSTÉM CoolFLEX PRO KOVOVÉ PODHLEDY (PLNÉ NEBO AKUSTICKÉ)

Systém se skládá z tenkých chladicích registrů Cool FLEX, které jsou umístěné v kovových podhledových kazetách. Registry CoolFLEX se vyrábějí na míru dle specifikace projektu. Chladicí výkon je až 75 W/m2.

Montáž

 • Připraví se kovová nosná konstrukce podle použitých kazetových podhledů.
 • Do prostoru podhledu se naistaluje páteřní rozvod z trubky FV COOLING PE-RT 16 x 2 mm a násuvných tvarovek.
 • Registry CoolFLEX se uloží do kovových kazet a připojí do páteřního rozvodu pomocí rychlospojek.
 • Provede se napuštění, těsností a funkční zkouška.

1.2. SYSTÉM CoolFLEX PRO SÁDROKARTONOVÉ STROPY (PLNÉ NEBO AKUSTICKÉ)

Systém se skládá z tenkých chladicích registrů CoolFLEX, které leží na sádrokartonových deskách a nabízí jednoduchou a bezpečnou montáž. Pro zajištění maximálního výkonu se používají sádrokartonové desky s příměsí grafitu se zvýšenou tepelnou vodivostí. Pro upevnění se využívá standardní kovová kontrukce určená pro sádrokartonové stropy, využívající CD a UD kovové profily. Registry CoolFLEX se vyrábějí na míru dle specifikace projektu. Chladicí výkon je až 70 W/m2.

Montáž

 • Připraví se kovová nosná konstrukce pro SDK stroply. Rozestup montážních CD profilů je 500 mm u plných stropů a 333 mm u děrovaných akustických stropů.
 • Do prostoru podhledu se nainstaluje páteční rozvod z truky FV COOLING PE-RT 16 x 2 mm a násuvných tvarovek.
 • Na montážní profily se přilepí registry CoolFLEX pomocí předinstalovaných samolepicích ploch a zapojí do páteřního rozvodu pomocí rychlospojek.
 • Provede se napuštění, těsností a funkční zkouška.
 • Následně se zaklopí strop sádrokartonovými deskami s tepelnou vodivostí dle projektové dokumentace.

1.3. AKTIVNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY CoolPLASTE

Chladicí trubky jsou uložené v drážkách sádrokartonu. Jednotlivé aktivní chladicí desky CoolPLATE se vyrábí na míru dle specifikace projektu. Aktivní sádrokartonové desky CoolPLATE se instalují standadní kovovou konstrukci určenou pro snížené stropy, využívající CD a UD profily. Chladicí výkon je až 60 W/m2.

Montáž

 • Připraví se kovová nosná kontrukce pro SDK stropy. Rozestup montážních CD profilů je 333 mm.
 • Do prostoru podhledu se nainstaluje páteřní rozvod z trubky FV COOLING PE-RT 16 x 2 mm a násuvných tvarovek.
 • Na montážní profily se přilepí registry CoolFLEX pomocí předinstalovaných samolepicích ploch a zapojí do páteřního rozvodu pomocí rychlospojek.
 • Provede se napuštění, těsností a funkční zkouška.

1.4. PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM CoolGRID

Chladicí registry CoolGRID jsou uložené v omítce stropu. Používají se v kombinaci s jádrovou nebo sádrovou omítkou v tloušťce 10 - 20 mm. Chladicí registry CoolGRID se dodávají předhotovené z výroby, nebo se tvoří ukládáním trubky do lišt přímo při montáži. Chladicí výkon je až 70 W/m2 v závislosti na rozteči a použité omítkové směsi.

Postup montáže systému CoolGRID

 • Strop musí splňovat podmínky rovnosti podkladu podle ČSN EN 13914-2 (5 mm/2 m). Podkladový beton stropu musí být vyzrálý a suchý, je potřebné odstranit nečistoty a zbrousit výstupky.
 • V místnostech, kde bude instalovaný systém stropního chlazení se podklad upraví v souladu s technologickými předpisy dodavatele omítkové směsi.
 • Nainstaluje páteřní rozvod z trubky FV COOLING PE-RT 16 x 2 mm a násuvných tvarovek.
 • Na plochu stropu se připevní v předepsaných rozestupech upínací lišty pro trubku 8 x 1 mm. Lišty je nejvhodnější upevnit natloukacími hmoždinkami ø 5 mm nebo jiným vhodným způsobem.
 • Do lišt se uloží trubka FV COOLING PB 8 x 1 mm a zapojí se do páteřního rozvodu pomocí rychlospojek.
 • Provede se napuštění, těsností a funkční zkouška.

Omítání systému CoolGRID

 • Pro omítání stropu doporučujeme použít vhodnou sádrovou nebo jádrovou omítkovou směs s tepelnou vodivostí odpovídající projektu. Aplikace se řídí předpisy dodavatele směsi.
 • Minimální tloušťka omítky je 20 mm.
 • Velikosti dilatačních celků se řídí předpisy použité omítkové směsi.
 • Při omítání musí být systém natlakovaný v průběhu je třeba kontrolovat tlak v systému.

2. ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO NÁVRH A MONTÁŽ SYSTÉMŮ FV COMFORT

 • K zabránění tvoření kondenzátu, musí být strop dimenzovaný tak, aby teplota vstupní vody vyla vždy nad teplotou rosného bodu.
 • Potřebná výška podhledové konstrukce u systému sádrokartonových a kazetových stropů je 6 - 20 cm.
 • V případě systému chladicího stropu na omítku, je doporučená celková tloušťka omítky 2 cm.
 • Optimální délka okruhu s trubkou ø 8 x 1 mm je 20 - 40 m.
 • Optimální velikost aktivní chladicí plochy na jednu větev rozvodové trubky ø 16 x 2 mm je 10 - 15 m2.
 • Na rozdělovač lze připojit až 15 chladicích větví.
 • Každá větev musí být vybavena regulačním ventilem s termopohonem.
 • Čidlo rosného bodu musí být umístěno v každé místnosti na přívodním potrubí.
 • Doporučuje se zajistit větrání chlazených místností upraveným vzduchem.
 • Při využití systému pro vytápění se doporučuje použití izolačního materiálu tloušťky 3 - 5 cm nad chladicí registry.
 • Při vytápění stropním systémem je teplota otopné vody omezena na 45°C.
 • Systém je možné plnit pitnou vodou bez mechanických nečistot.
 • Dilatace chladicích/vytápěcích stropů je třeba navrhnout a realizovat dle technických podkladů a doporučení výrobců omítkových směsí a sádrokartonových desek.

3. UVEDENÍ DO PROVOZU

Po sestavení a kontrolo celého systému se provede napuštění okruhů čistou vodou dle následujícího postupu.

 • Všechny okruhy na rozdělovači se zavřou otáčením ručních hlavic a průtokoměrů.
 • Na napouštěcí ventil rozdělovače se přivede tlaková voda a na vypouštěcí ventil sběrače se osadí hadice a vyvede do kanalizace.
 • Otevře se první kruh, voda se nechá protékat a až teče čistý proud vody bez vzduchu, okruh se uzavře ventilem i průtokoměrem.
 • Následně se otevře další okruh a tak se postupně napustí všechny další okruhy.
 • Poté se při zavřených ventilech a průtokoměrech odvzdušní obě těla rozdělovače.
 • Otevřou se všechny okruhy a provede se těsnostní zkouška dle následujícího postupu.
 • Systém se natlakuje na 6 bar, tlak se udržuje po dobu 10-ti minut a následně rychle uvolní.
 • Systém se natlakuje na 2 bar, tlak se udržuje po dobu 10-ti minut a následně rychle uvolní.
 • Systém se natlakuje na 4 bar. Tlak nesmí do 30 minut klesnout pod 3,4 bar a po následujících dvou hodinách pod 3,2 bar.
 • Během zkoušky se nesmí projevit netěsnosti, o průběhu zkoušky se provede záznam.
 • Spustí se oběhové čerpadlo a otáčením průtokoměrů se nastaví projektovaný průtok ve všech větvích.
 • Provede se funkční zkouška regulace a systém je připraven k užívání.

4. MONTÁŽ SYSTÉMOVÝCH TVAROVEK

Montáž tvarovek se provádí podle následujícího pracovního postupu. Po celou dobu manipulace s tvarovkami je třeba důsledně dbát na čistotu tvarovky i trubky, zejména jejich těsnicích částí.

Trubka se ustřihne nůžkami kolmo k ose potrubí. Po zamezení zploštění trubky je vhodné trubkou v nůžkách pootočit.
Vnitřní hrana trubky se mírně zkosí ručním odhrotovačem do hloubky cca 1 mm.
Do trubky se zasune opěrné pouzdro až na doraz.
Konec trubky se v šířce 15 mm mírně namaže FV silikonovým tukem na O-kroužky.
Tvarovka se nasune na trubku až na doraz. Trubka 16 je zasunutá 27 mm, trubka 8 je zasunutá 20 mm. K orientaci slouží značky vytištěné na trubce.
Po montáži je možné se spojem otáčet a po stisknutí pojistného kroužku je možné trubku vysunout. Při opětovné montáži je nutné trubku opět namazat a zkontrolovat zda nedošlo k poškození.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti.