Upravit stránku

Montážní instrukce pro spojování vícevrstvých trubek tvarovkami FV M-PRESS a FV P-PRESS

CHARAKTERISTIKA

Tvarovky FV M-PRESS a FV P-PRESS jsou určeny pro budování rozvodů vody a vytápění z vícevrstvých trubek FV MULTIPERT-5, FV MULTIPERT-AL, FV MULTIPEX-5 a FV MULTIPEX-AL

FV M-PRESS:

 • Kompletní řada špičkových mosazných lisovacích tvarovek pro široké využití i v těch nejnáročnějších aplikacích jako jsou rozvody otopné vody
 • Široký rozsah od průměru od d16 po d63 (dle typu tvarovky)
 • Přechodky s vnějším či vnitřním závitem, eurokonusem, převlečnou maticí a přechodky na měděné rozvody spojované lisováním nebo pájením zaručují snadné napojení na jakékoliv další systémy rozvodů
 • Různé druhy kolen, odboček, T kusů jednoznačných i s redukcí a kolena pro připojení radiátoru tvoří kompletní systém pro snadnou realizaci rozvodů vytápění
 • Různé nástěnné kolena a průběžné nástěnky se závitovými spoji pro jednoduché napojení rozvodů vody k zařizovacím předmětům

FV P-PRESS:

 • Řada nejdůležitějších plastových lisovacích tvarovek z materiál PPSU pro ekonomickou realizaci rozvodů
 • Rozsah od d16 do d32

SPOJOVÁNÍ LISOVACÍMI TVAROVKAMI FV M-PRESS A FV P-PRESS T

Tvarovky FV M-PRESS jsou principiálně založeny na dokonalém utěsnění zalisovaného spoje pomocí speciálně tvarovaných drážek, gumových o-kroužků a polohovacího uložení manžety.

Obrázek 1:

Manžeta z nerezi 1 je uchycena v polohovacím uložení 2, které se při lisování přizpůsobí tvaru lisovací čelisti a její spojení s tvarovkou zůstává odolné proti průniku vlhkosti (z omítky či kondenzátu). Dva těsnící o-kroužky 3 zajišťují dokonalé utěsnění vnitřního prostoru tvarovky před tlakovou vodou. Vnitřní prostor tvarovky je tak chráněn před vlhkostí čímž lze úspěšně zabránit případné korozi Al vrstvy na řezu vícevrstvých trubek.

Dokonalé zalisování spoje 4 je zaručeno systémem Autolock, který zabraňuje oddálení čelistí lisovacích nástavců před dokončením lisování.

Tvarovky řady FV M-PRESS splňují nejpřísnější požadavky na zajištění těsnosti a zdravotní nezávadnosti dle požadavků certifikačních autorit SKZ a DVGW. Lisovací tvarovky FV P-PRESS pracují na podobném principu s jednodušší konstrukcí. Využívají odlišný (patentovaný) systém drážek v kombinaci s jedním těsnícím o-kroužkem.

TC vložky naleznete v nabídce FV AQUA - Nástroje a nářadí. Vložky jsou kompatibilní s obvyklými hydraulickými nástroji značek REMS, VIRAX, ROTTENBERGER a KLAUKE pro síly od 32 do 40 kN.

POSTUP PŘI SPOJOVÁNÍ JE SHODNÝ PRO FV M-PRESS I FV P-PRESS TVAROVKY:

 1. Trubku seřízněte na požadovaný rozměr kvalitními nůžkami nebo řezákem trubek, vždy KOLMO k trubce.
 2. Trubku zkalibrujte kalibrátorem trubek – zabráníte tak jejímu poškození při nasouvání na tvarovku.
 3. Oddělte manžetu od tvarovky a nasuňte na trubku až na doraz.
 4. Nasuňte trubku s manžetou na tvarovku až na doraz. Správnost nasazení zkontrolujete tak, že v kontrolním okénku na manžete musí být vidět trubka.
 5. Vložte tvarovku do lisovacích čelistí tak, aby manžeta byla v čelistech vycentrována. Nikdy nelisujte s čelistmi překrývajícími okraj manžety! 6. Dokonale zalisujte spoj.

Zjednodušený postup, při kterém se manžeta ponechá na tvarovce, nedoporučujeme především z důvodu chybějící kontroly nad eventuální deformací resp. shrnutím o-kroužku.